20-21นี้มีนัดกันที่ดอนเจดีย์ นะครับ

20-21นี้มีนัดกันที่ดอนเจดีย์ นะครับ

โดยสมาชิก ชื่อ เกริกชัย วรรณแฉล้ม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว