ไม่ใช่คนมือใหญ่..แต่บังคับจิตใจไม่ค่อยได้.ที่จะปล่อยผ่า

ไม่ใช่คนมือใหญ่..แต่บังคับจิตใจไม่ค่อยได้.ที่จะปล่อยผ่าน ในบางพุทธศิลป์ งดงามล้ำค่า ในองค์ท่านเอง
# สวัสดี Admins & สมาชิกทุกท่าน ในวันหลังหวยออก ชมพระพอเพลินตาแก้เซ็งครับ.


โดยสมาชิก ชื่อ น้าหนู อิทธิศักดิ์ ปานอุดมกิตติ์
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน