ได้รับของขวัญปีใหม่แล้วครับ..ขอบคุณมากๆครับ พี่อภิสิทธิ

ได้รับของขวัญปีใหม่แล้วครับ..ขอบคุณมากๆครับ พี่อภิสิทธิ์ อ๋อย แก้วดาโดยสมาชิก ชื่อ ชัยวุฒิ แสงจันทร์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว