ได้มาแบบนี้​คิดว่าอย่างไรครับ

ได้มาแบบนี้​คิดว่าอย่างไรครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Adul Boonyoungmee
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว