ไข่ปานตามสูตรครับ
รับประกันแท้

ไข่ปานตามสูตรครับ
รับประกันแท้

โดยสมาชิก ชื่อ ไก่ มีโชค มีลาภ เฮ็งรวยรวย
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน