ใช่ชินเขียวไหมคับ

ใช่ชินเขียวไหมคับ
โดยสมาชิก ชื่อ ต้น ต.ศรีมงคล
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว