ใช่ชินเขียวรึเปล่ารับ

ใช่ชินเขียวรึเปล่ารับ
โดยสมาชิก ชื่อ นรินทร์ชัย รอดนัอย
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว