ใช่กรุพิจิตรมั้ยครับ กระทู้สอบถามเพื่อการศึกษา

ใช่กรุพิจิตรมั้ยครับ กระทู้สอบถามเพื่อการศึกษา
โดยสมาชิก ชื่อ Suphitcha Folk Pattanapidro
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว