ใครสร้างคับ

ใครสร้างคับ

โดยสมาชิก ชื่อ Prathom Phoontong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว