ใครมีขุนแผนพิมพ์นี้เนื้อไม่แตกไม่รานรับเช่าครับผมถูกใจเ

ใครมีขุนแผนพิมพ์นี้เนื้อไม่แตกไม่รานรับเช่าครับผมถูกใจเช่าเลยครับโดยสมาชิก ชื่อ Teepakon Huanarrom
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน