ใครจะเข้ามากวนตีนก้อเชิญกลุ่มอืนนาจากลุ่มนี้ไม่ง้อ

ใครจะเข้ามากวนตีนก้อเชิญกลุ่มอืนนาจากลุ่มนี้ไม่ง้อโดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย ดุ๊กดิ๊ก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว