โชว์ พระคู่กาย ขอชมพระคู่กายพี่หน่อยครับ

โชว์ พระคู่กาย ขอชมพระคู่กายพี่หน่อยครับ

โดยสมาชิก ชื่อ ต้อม ซัง บางนกแขวก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว