โชว์ ทักทายเช้าๆสวัสดีทุกท่านครับ

โชว์ ทักทายเช้าๆสวัสดีทุกท่านครับ



โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว