โชว์ครับ ไม่สวยมากแต่มีปานดำให้เห็นก็ โอครับ

โชว์ครับ ไม่สวยมากแต่มีปานดำให้เห็นก็ โอครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว