โชว์ครับ รูปอาจไม่ค่อยแจ่มแต่คงมองออกกันนะครับ

โชว์ครับ รูปอาจไม่ค่อยแจ่มแต่คงมองออกกันนะครับโดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว