โชว์ครับ มีแต่ปานดำ ไม่มีไข แต่ขอโทษด้วยครับรูปไม่ค่อยช

โชว์ครับ มีแต่ปานดำ ไม่มีไข แต่ขอโทษด้วยครับรูปไม่ค่อยชัดครับโดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว