โชว์ครับ ดึกๆขออนุญาติ นอกสายครับ เงียบมาก เพื่อมีท่านใ

โชว์ครับ ดึกๆขออนุญาติ นอกสายครับ เงียบมาก เพื่อมีท่านใดรู้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว