โชว์ครับ ครบเครื่องครับ ปานดำครบ แต่รูปไม่ชัดขอโทษด้วยค

โชว์ครับ ครบเครื่องครับ ปานดำครบ แต่รูปไม่ชัดขอโทษด้วยครับ กรุนี้หาชมยากมากครับ วัดพระศรีฯ
โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว