แบ่งบูชา พระหูยาน ลพบุรี พิมพ์กลาง เนื้อชินเขียว
แท้ดู

แบ่งบูชา พระหูยาน ลพบุรี พิมพ์กลาง เนื้อชินเขียว
แท้ดูง่ายสบายตา สภาพน่ารัก

โดยสมาชิก ชื่อ Theerayoot Yujaroen
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว