แบบนี้มีราคาไหมครับ

แบบนี้มีราคาไหมครับ
โดยสมาชิก ชื่อ รัชพล คงทัน
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว