แบบนี้พอจะมีราคาป่าวคับ

แบบนี้พอจะมีราคาป่าวคับ
โดยสมาชิก ชื่อ วุฒิ รถตู้ เมืองกาญจน์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว