แนะนำด้วยครับกรุไหนครับ

แนะนำด้วยครับกรุไหนครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Polo Polo
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว