แท้ใหม่ครับ

แท้ใหม่ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Wasan Fongkiaw
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว