แท้ล้านตาชินนาชเสมาพิมเล็ก

แท้ล้านตาชินนาชเสมาพิมเล็ก
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย ดุ๊กดิ๊ก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว