แท้มั้ยคับ

แท้มั้ยคับ

โดยสมาชิก ชื่อ Sittipong Wattanaeaksakun
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว