แก้เหงาครับ

แก้เหงาครับโดยสมาชิก ชื่อ Manoonsak Aek SabaijaiTattoo
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว