แก้เงียบสักหน่อย อู่ทองคางเคราครับ (โชว์)

แก้เงียบสักหน่อย อู่ทองคางเคราครับ (โชว์)
โดยสมาชิก ชื่อ กตัญญู บุญมี
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว