#เอา 4,850 คับพร้อมตลับเงิน 1 ใบ ราคาไปต่อสบาย
พระสวย

#เอา 4,850 คับพร้อมตลับเงิน 1 ใบ ราคาไปต่อสบาย
พระสวยไม่มีอุด ไม่มีซ่อม ไม่มีลาน ดูง่ายคับ
#รับประกันพระแท้ไห้ตลอดชีพ

โดยสมาชิก ชื่อ โจ๊ก เอกพันธ์ พุ่มพวง
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน