เสน่ย์ของพระกรุ “ เนื้อชินเขียว “
ที่หลายท่านหลงใหล ย

เสน่ย์ของพระกรุ “ เนื้อชินเขียว “
ที่หลายท่านหลงใหล ยิ่งส่อง ยิ่งมันส์ ❤️❤️โดยสมาชิก ชื่อ พระนคร บุญมี
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน