#เพื่อศึกษาและแนวทางสะสม(โชว์)
มเหศวร ชินเขียว สุพ

#เพื่อศึกษาและแนวทางสะสม(โชว์)
มเหศวร ชินเขียว สุพรรณบุรี พิมเล็ก เนื้อแน่นๆ
ตรงพิม พึ่งผ่านงานโต๊ะชินเขียว💯🎉💯


โดยสมาชิก ชื่อ แจ้ สุพรรณ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว