เพื่อนๆสามองค์นี้เป็นอย่างไรบ้างครับขึ้นคอได้เป่า

เพื่อนๆสามองค์นี้เป็นอย่างไรบ้างครับขึ้นคอได้เป่าโดยสมาชิก ชื่อ พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว