เพิ่งเคยเห็นองค์แรก…นางแขนอ่อนสุโขทัยเนื้อชินเขียวดูง

เพิ่งเคยเห็นองค์แรก…นางแขนอ่อนสุโขทัยเนื้อชินเขียวดูง่ายสุดๆ…^^
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว