เพิ่งหัดศึกษาเนื้อชินครับ

เพิ่งหัดศึกษาเนื้อชินครับ
โดยสมาชิก ชื่อ มนัสชัย เพิ่มศรัทธา
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว