เผื่อมีคนชอบ…ชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อบัวขีดมีโค๊ดสวยเดิ

เผื่อมีคนชอบ…ชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อบัวขีดมีโค๊ดสวยเดิมๆ…45000 คับ ชอบโทร. 091-7277347

โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว