เปิดพร้อมส่ง350บาท…พระลีลาซุ้มขีด ศิลปสุพรรณบุรีเนื้อ

เปิดพร้อมส่ง350บาท…พระลีลาซุ้มขีด ศิลปสุพรรณบุรีเนื้อชินเขียวไขฝ้าคราบเก่าครบสวยไม่มีรานหายาก พุทธคุณเยี่ยม ศิลปงดงามสุดคลาสสิค รับประกันแท้ครั
โดยสมาชิก ชื่อ สุพรรณ เกียรติสยมภู
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน