เปิดพระพิจิตรเม็ดข้าวเม้าครับทักมา

เปิดพระพิจิตรเม็ดข้าวเม้าครับทักมา
โดยสมาชิก ชื่อ วารินทร์ ชมภูศรี
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว