เปิดพระพิจิตรเม็ดข้างเม้าครัล

เปิดพระพิจิตรเม็ดข้างเม้าครัล
โดยสมาชิก ชื่อ วารินทร์ ชมภูศรี
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว