เปิดชินราช กรุวัดเขาสมอแครง ชินเขียว ไขปานดำ ครบสูตร รา

เปิดชินราช กรุวัดเขาสมอแครง ชินเขียว ไขปานดำ ครบสูตร ราคาเบาๆ มีลงในหนังสือครูแดง ประกันแท้ ชอบเชิญครับโดยสมาชิก ชื่อ พู่กัน ทรัพย์ตระกูลโชค
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว