เปิดคับสภาพตามรูป

เปิดคับสภาพตามรูป
โดยสมาชิก ชื่อ ปัญญพล แก่นจันทร์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว