เปิดครับหูยานพิมพ์เล็ก ชินเขียว

เปิดครับหูยานพิมพ์เล็ก ชินเขียว
โดยสมาชิก ชื่อ มาร์ค ลูกศิษย์หลวงปู่เค็ม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว