เปิดครับรับประกันแท้ครับ
พระหูยานชัยนาทหลังเรียบ เนื้อ

เปิดครับรับประกันแท้ครับ
พระหูยานชัยนาทหลังเรียบ เนื้อชินเขียว
เลี่ยมเงินจับขอบโบราณไขเต็มๆสภาพสวย


โดยสมาชิก ชื่อ Thebest Theeramat
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน