เปิดครับพระกรุวัดเพชร เนื้อชินเงิน

เปิดครับพระกรุวัดเพชร เนื้อชินเงิน
โดยสมาชิก ชื่อ Chinnathan Srinak
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว