เปิดครับกรุพิจิตรเนื้อชินเขียว 3พี่น้อง
300 บ.+ส่ง50

เปิดครับกรุพิจิตรเนื้อชินเขียว 3พี่น้อง
300 บ.+ส่ง50
โดยสมาชิก ชื่อ Nattapat Hemchanpet
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว