เน้นเเท้ๆไหว้ก่อน(สนิมใจ”ปานดำ)ดูง่าย/ชัดเจน

เน้นเเท้ๆไหว้ก่อน(สนิมใจ”ปานดำ)ดูง่าย/ชัดเจนโดยสมาชิก ชื่อ พี สามชุก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว