เนื้ออย่างนี้ปานอย่างนี้ไม่ต้องมาลงถามใครน๊ะคับตัดสินใจ

เนื้ออย่างนี้ปานอย่างนี้ไม่ต้องมาลงถามใครน๊ะคับตัดสินใจเองได้เลยโดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย ดุ๊กดิ๊ก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว