เนื้อหาแบบนี้ชอบครับ
พระนาคปรกสองหน้า พิจิตร ยุคต้น

เนื้อหาแบบนี้ชอบครับ 😍
พระนาคปรกสองหน้า พิจิตร ยุคต้น

โดยสมาชิก ชื่อ Tanawat Satbut
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว