เช็ค คัรบ ดีหรือไม่ครับ เนื้อนี้?

เช็ค คัรบ ดีหรือไม่ครับ เนื้อนี้?
โดยสมาชิก ชื่อ ณรงคฺ์ สินมา
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว