…..เขียว หรือ เสียว…..

…..เขียว หรือ เสียว…..
โดยสมาชิก ชื่อ อ๊อด อ๊อด
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว