#เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าว่าไห้ห้อยพระเนื้อชินตกูลพะยอดขุ

#เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าว่าไห้ห้อยพระเนื้อชินตกูลพะยอดขุลพล..😁😁💪💪


โดยสมาชิก ชื่อ Jugkrapong Sopin
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน