อุปคุต 2 หน้ากรุไหนครับ ?

อุปคุต 2 หน้ากรุไหนครับ ?
โดยสมาชิก ชื่อ Som Pong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว